MAGIM

De MAGIM is de landelijke organisatie voor zondagschool-kinderen. Op lokaal niveau hebben de kerken de vrijheid om het naar eigen inzicht vorm te geven.

De MAGIM in Opheusden staat onder leiding van Daniël Luhulima. Voor hij met de huidige opzet begon heeft Daniël eerst onderzocht, middels gesprekken met ouders van jonge kinderen, waarom de interesse voor de zondagsschool zo was ingezakt.

Hij kwam erachter dat hier verschillende redenen aan ten grondslag lagen. De meeste ouders wonen buiten Opheusden en praktisch gezien zijn de zondagsschool tijden dan erg onhandig. Hier komt dan ook nog bij dat de kerkdiensten om de week om 14:00 uur pas begonnen.

Daniël heeft toen een idee uitgewerkt. Aan de zondagsschool lessen wordt vorm gegeven tijdens de kerkdienst in een aparte ruimte . Deze lessen staan nu bekend binnen de gemeente als de Kindernevendienst. De Kindernevendiensten vinden plaats binnen de erediensten van 10:00 uur.