Contact

Pniël kerkgebouw
Jabbok 1
4043 NZ  Opheusden
pniel.opheusden@gmail.com

Secretariaat
Prunusstraat 27
4043 NT  Opheusden

Kerkdiensten
Wisselend op zondag om 10:00 uur of 12:30 uur (Zie ook kerkelijk rooster)