LahaiRoi

Iedere kerkdienst wordt opgeluisterd door het fluitorkest. Het fluitorkest begeleidt de gemeente bij het zingen van liederen. Het fluitorkest heeft een lange geschiedenis binnen de kerkelijke gemeenschap van Opheusden. In de jaren-60 werd het fluitorkest opgericht door oom Jakob Saija. Geveld door ziekte moest hij het stokje overdragen in de jaren-90 aan zijn schoonzoon Ronnie Papilaja. Toen Ronnie door omstandigheden het leiderschap moest opgeven werd dit overgenomen door Stanley Akerina. Stanley heeft ruim 8 jaar leiding gegeven aan het fluitorkest tot 2013. Daarna werd Ronnie Papilaja bereid gevonden om weer toe te treden tot het fluitorkest als orkestleider. Door omstandigheden werd het stokje in een later stadium overgedragen aan Leo Kakiay, die tot op heden leiding geeft aan het fluitorkest LahiRoi.