Catechisatie

Met catechisatie lessen worden jeugdigen voorbereid op het christelijk geloof in hun volwassen leven. De lessen worden gegeven op woensdagavond in het kerkgebouw. Catechisatie is in principe bedoeld voor de jeugd beginnend bij de leeftijd van 15 jaar. Het duurt ongeveer 3 jaar voordat iemand de geloofsbelijdenis kan afleggen. Het afleggen van de geloofsbelijdenis binnen de GIM geeft iemand ook het recht deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Op dit moment zijn er 2 catecheten actief binnen de organisatie. Iedereen die zich geroepen voelt om deze lessen te volgen kan zich opgeven bij de scriba. Zie hiervoor de contact pagina.